Ingatlanközvetítő és HitelirodaMegújult ...
Kastély Bélmegyer
Túrkevén családi ház eladó
Ingatlan! Az örök érték Önnek!
Mezőberény
Mezőberény
Mezőberény
Partnereink
Ház Kétsopronyban
Gyulatutca
Füzesgyarmat
Kétsoprony
Füzesgyarmat
Mezőberény
Bcsabatelephely
Fair Play Plusz
01. Mezőberény
02. Mezőberény
03. Mezőberény
04. Mezőberény
05. Mezőberény
07. Békés
08. TE+ÉN
09. Gyula
10. Mezőberény
11. Mezőberény
12. Mezőberény
13. Gyula
FogalomtárAdásvételi szerződés

Adós és adóstárs / társszerződő

Alacsony törlesztés

Annuitás (egyenletes törlesztés)

Árfolyam

Árfolyamkockázat

Áthidaló kölcsön

Átütemezési díj

Banki tiltólista

Bekerülési költség

Biztosíték

Bővítés

BUBOR

Deviza

Devizaalapú ingatlanhitel

Devizabelföldi

Devizakülföldi

Devizabelföldi külföldi

Devizakülföldi külföldi

Egyetemleges kötelezettség

Egyedülálló

Egyszeri díjak, jutalékok

Eladó

Életbiztosítással kombinált hitel

Elidegenítési és terhelési tilalom

Elintézetlen széljegy

Előtörlesztés

Első ranghelyű zálogjog

Engedményezés

Értékbecslés

EURIBOR

Fedezet

Fedezetkezelési és fedezetváltozási díj

Felmondási díj

Felmondott kölcsön

Felmondott követelés

Felújítás

Fiatal házaspár

Finanszírozott összeg

Fix kamatozás

Folyósítási feltételek

Forgalmi érték

Forintban fix törlesztés

Futamidő (lejárat)

Gyermek

Használatbavételi engedély

Használt lakás

Haszonélvezeti jog

Haszonélvező

Hátralék

Hátralékos adós

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység díja (Monitoring díj)

Helyszínrajz

Hitelkeret beállítási jutalék

Hirdetmény

Hitelbírálat

Hitelbiztosítéki érték

Hitel/Hitelbiztosítéki arány

Hiteldíjak és jutalékok

Hitelfedezeti biztosítás

Jelzálogjog

Jelzáloghitel

Jelzálog-hitelintézet

Jövedelem alapú finanszírozás

Jövedelemvizsgálat

Kamat

Kamatbázis

Kamatfelár

Kamatláb

Kamatperiódus

Késedelmes jelzáloghitel

Késedelmes deviza jelzáloghitel

Késedelmi kamat

Kezelési költség

KHR

Korszerűsítés

Közeli hozzátartozó

Közjegyzői okirat

Közjegyzői díj

Lakáscsere hitel

Lakásépítési támogatás

Lakáslízing

Lakástakarékpénztári megtakarítással kombinált, "alacsony törlesztésű" hitel

Lakástakarék előhitel

Levelezési költség

Lízingbeadó

Lízingbevevő

Lízingdíj

Lízingdíj tőketartozás

Lízingszerződés

Lízingtárgy

Maradványérték

Megváltozott munkaképességű személy

Minimálbér

Nyílt végű lízingszerződés

Prolongáció

Referencia kamat

Referencia THM

Rendelkezésre tartási jutalék

Szabad felhasználású lízing

Szakaszos folyósítás

Széljegy

Szerződéskötési feltételek

Szerződésmódosítási díj

Szolgalmi jog

TakarNet

Támogatott személy

Társasház

Társasház alapító okirat

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

Térképmásolat

Törlesztés csökkentés

Törlesztés csökkentés és prolongáció kombinációja

Törlesztési biztosítás

Tulajdoni lap

Tulajdonszerzési jog

Türelmi idő

Ügyleti kamat

Új lakás

Üzletszabályzat

Vagyonbiztosítás

Vagyonszerzési illeték

Vevő

Végtörlesztés

Vételár

Zálogjogosult

Zálogkötelezett

Zárt végű lízingszerződés

Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés.

Adós és adóstárs / társszerződő: Az a természetes személy, akivel a hitelintézet/ lízingcég hitel- vagy lízingszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet/ lízingcég a szerződésben meghatározott pénzösszeget az ügyfél rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerződés szerint visszafizetni köteles.

Alacsony törlesztés: Az annuitásos törlesztőrészlet összegénél alacsonyabb havi törlesztőrészlet a Lakástakarékkal vagy Groupama életbiztosítással kombinált hitelek esetében.

Annuitás (egyenletes törlesztés): Annuitásos törlesztés esetében a havonta fizetendő tőke és kamat együttes összege minden hónapban megegyezik.

Árfolyam: A bank által a Magyar Forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában és naponta többször hivatalosan jegyzett és időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti.

Árfolyamkockázat: A kölcsönszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra változik, ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztő részlet forint összege akár jelentős mértékben is emelkedhet.

Áthidaló kölcsön: A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességvállalásról szóló 2009. évi IV. törvény alapján pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési kötelezettség telejsítéséhez a természetes személy részére folyósított kölcsön.

Átütemezési díj: Előtörlesztés esetén alkalmazott díjtétel, melyet a kölcsön átütemezéséért számítanak fel.

Banki tiltólista: A Banknak korábban kárt okozó, a hitelezésből véglegesen, illetve meghatározott időre kizárt természetes személy-adósokat tartalmazza.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada: a) a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, b) a lakások rendeltetésszerű használhatóságát biztosító ba) helyiségeinek, bb) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, a lomkamra, bc) melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei, bd) egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint be) a gépkocsitároló helyiség építési költségei, c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, d) a lebonyolítási költségek, ideértve a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségeit, e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás, f) távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, g) a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Biztosíték: Az adós és adóstárs jövedelme mellett a hitelezési kockázatok csökkentése érdekében alkalmazott jogi eszköz (közjegyzői okirat, készfizető kezesség, biztosítás, kölcsönszerződés közokiratba való foglalása, ingatlan jelzálogjog stb)

Bővítés: Meglévő lakás, lakóház lakásfunkcióval összefüggő alapterületének építési engedéllyel történő növelése, vízszintes vagy függőleges (tetőtér beépítés) irányban. A lakásbővítési kölcsön igénylésének feltétele, hogy a jogerős építési engedélyben szereplő bármely építtető a kölcsönügyletben adós, adóstársként vegyen részt.

BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate – Budapesti bankközi referencia kamatláb. Forint piaci Lakás- és forint alapú Jelzálog típusú hiteleknél alkalmazott referencia kamatláb.

Deviza: Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés).

Devizaalapú ingatlanhitel: Olyan lakás- vagy jelzálog típusú hitel, melyet a bank devizában nyújt és tart nyilván. A bank a deviza kölcsönösszeg forint ellenértékét folyósítja lakáshitelek esetén a folyósítás napján érvényes, az OTP Jelzálogbank Zrt. által alkalmazott deviza középárfolyam, jelzálog-típusú hitelek esetén a folyósítás napján érvényes OTP deviza vételi árfolyam alapján. A törlesztőrészlet devizában kerül meghatározásra, melynek forint ellenértékét kell havonta megfizetni a törlesztés napján érvényes, lakáshitelek esetén az OTP Jelzálogbank Zrt. által alkalmazott deviza középárfolyamnak, jelzálog-típusú hitelek esetén OTP deviza eladási árfolyamnak megfelelően.

Devizabelföldi: Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluli magyar állampolgár, bevándorolt és letelepedett esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet. A külföldi állampolgárságú menekült státuszban lévő természetes személy is – a 168/1999.(XI.24.) Kormányrendelet alapján – devizabelföldinek minősül, amennyiben rendelkezik magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal.

Devizakülföldi: Külföldi az a természetes személy, aki nem magyar állampolgár. A jelenleg hatályos „A devizakorlátozások megszüntetéséről” szóló tv. alapján a külföldi állampolgár lehet devizabelföldi és devizakülföldi.

Devizabelföldi külföldi: Az a bevándorolt, letelepedett, menekült személy, aki rendelkezik a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetve az erről kiadott hatósági igazolvánnyal.

Devizakülföldi külföldi: Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet.

Egyetemleges kötelezettség: Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, a többiek kötelezettsége is megszűnik.

Egyedülálló: A lakáscélú állami támogatások szempontjából egyedülálló az a személy, akinek nincs élettársa, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, aki özvegy bejegyzett élettárs vagy elvált bejegyzett élettárs.

Egyszeri díjak, jutalékok: közjegyzői díj, fedezetkezelési díj, fedezet változási díj, a TakarNet elektronikus tulajdoni lap ellenőrzés miatti ügyintézési díj, a hitelkeret-beállítási jutalék, a hitelbiztosítéki értékmegállapítási díj, hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj, rendelkezésre tartási jutalék.

Eladó: Lakáslízing esetén az adásvételi szerződésben a lízingtárgy tulajdonosa, aki a lízingtárgyat a lízingbeadó részére értékesíti.

Életbiztosítással kombinált hitel: Lakás- vagy jelzálog típusú hitel, amely mellé a Groupama Biztosító életbiztosítása kerül megkötésre, lehetővé téve, hogy a törlesztőrészlet alacsonyabb lehessen, mint egy hagyományos konstrukció esetében. Igénylése estén a lakás- vagy jelzáloghitel tőkerésze az életbiztosításon keresztül fizethető vissza.

Elidegenítési és terhelési tilalom: Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jog, mely a jelzálogjog védelmére létesül, és a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza.

Elintézetlen széljegy: Az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ügyletek széljegyként való feltüntetése.

Előtörlesztés: Amikor az adós a hitelszerződésben rögzített törlesztési ütemezéstől eltérve, a rögzítettnél egyszerre nagyobb összeget szeretne visszafizetni.

Első ranghelyű zálogjog: Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján első helyen bejegyzett jelzálogjog.

Engedményezés: Az ügyfél a kölcsön és járulékai megfizetésének biztosítékaként a hitelintézetre engedményezi a másokkal szemben fennálló bármilyen követeléseit. (pl.: életbiztosítás, lakástakarékpénztári megtakarítás).

Értékbecslés: Az értékbecslés hitelcél szerinti és / vagy a fedezetként felajánlott ingatlan értékének meghatározására irányuló, értékbecslési díj ellenében végzett eljárás.

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate – Euro bankközi referencia kamatláb. Euró alapú Lakás- és Jelzálog típusú hiteleknél alkalmazott referencia kamatláb

Fedezet: A fedezet azon biztosítékok köre (pl. ingatlan, kezesség, óvadék, zálogjog stb.), amelyekből a Bank az ügyfél nem szerződésszerű teljesítése esetén kielégítést kereshet.

Fedezetkezelési és fedezetváltozási díj: A jelzálogjog bejegyzésének/átjegyzésének ellentételezéseként a fedezeti ingatlanok után fedezetkezelési díjat, minden egyéb, földhivatali eljárás esetén pedig fedezetváltozási díjat kell fizetni.

Felmondási díj: A hitelszámla felmondásáról értesítő levél küldése esetén felszámított díj.

Felmondott kölcsön (Az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozásában): 180 napot meghaladó törlesztési késedelem miatt e rendelet hatálybalépésének napjáig már felmondott olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege – devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében annak a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértéke – az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó) összegét meghaladja.

Felmondott követelés: A kölcsönszerződésből eredő ügyféltartozás, amelyet a Bank a kölcsönszerződésben szereplő ok miatt felmondott és egy összegben esedékessé tett..

Felújítás: A lakás állagának megóvására irányuló tevékenység, amely a lakáskorszerűsítéssel nem azonos.

Fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.

Finanszírozott összeg: Lakáslízing esetén a vételár és az önerő különbözete (nyílt végű lízing esetén annak ÁFA- val csökkentett összege).

Fix kamatozás: A szerződésben meghatározott időtartam alatt a hitel felvételekor rögzített kamatfeltétel nem változik.

Folyósítási feltételek: A Bank által meghatározott olyan feltételek, amely(ek) teljesítése hiányában a kölcsön folyósítása nem történhet meg.

Forgalmi érték: Forgalmi érték = Piaci érték

Forintban fix törlesztés: A törlesztés ingatlan fedezetű devizahitelek esetén a futamidő végéig évente megújuló módon forintban kifejezve fix összegű havi részletekben történik. Védelmet nyújt az árfolyam-, és kamatváltozásból eredő kockázat hatásai ellen.,

Futamidő (lejárat): Az az időperiódus, amely alatt az adós az igénybevett kölcsönt és járulékait a szerződésben meghatározott törlesztő részletekben, meghatározott rendszerességgel a banknak visszafizeti.

Gyermek: aki az igénylő eltartottja és a) a 16. életévét még nem töltötte be, b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Használatbavételi engedély: Az építési hatóság által kiadott engedély, amely alapján a felépítmény (lakás, lakóház) használatba vehető, illetve lakhatóvá válik.

Használt lakás: A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, újnak nem minősülő lakás.

Haszonélvezeti jog: Jogosultja valaki más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja (rendeltetésszerűen).

Haszonélvező: A haszonélvezet jogosultja az a személy, aki egy adott ingó vagy ingatlan tulajdonjogával nem rendelkezik, de azt birtokolhatja, használhatja és a használatból eredő hasznokat élvezheti.

Hátralék: Olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztő részlet, vagy bármilyen egyéb költség, hiteldíj, egyéb díj nem került szerződésszerűen megfizetésre. A hátralék összege azonnal esedékes.

Hátralékos adós (Az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozásában): az a természetes személy, aki hitelintézettől lakóingatlan fedezettel biztosított jelzáloghitelt vett fel, amelynek visszafizetésével a rendeletben meghatározott mértékű késedelemben van és a) 2012. április 13-án a fedezetül szolgáló lakóingatlanban legalább 50 százalék tulajdoni hányaddal és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és b) másik lakóingatlanban nem rendelkezik tulajdoni hányaddal sem ő, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, kivéve amennyiben a lakóingatlan öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvező bent lakik.

Hátralékos tartozásokkal kapcsolatos banki tevékenység díja (Monitoring díj): A hátralékos tartozás folyamatos kezeléséért, figyeléséért, a felszólítással kapcsolatos tevékenységért (telefonos és levélben történő megkeresésekért) a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díj.

Helyszínrajz: Az ingatlan-nyilvántartás céljára készített földmérési alaptérkép, amely az önálló ingatlanok alaprajzát ábrázolja.

Hitelkeret beállítási jutalék: A Bank által folyósított hitel után a hitelösszeg százalékában meghatározott díj..

Hirdetmény: A bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások ellenértékéről szóló, a bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét képezi

Hitelbírálat: Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg az ügyfél részére folyósítható hitel nagyságát.

Hitelbiztosítéki érték: A fedezetként felajánlott ingatlan bank által figyelembe vett értéke. A hitelbiztosítéki érték alacsonyabb, mint az ingatlan forgalmi értéke.

Hitel/Hitelbiztosítéki arány: A Hitel- és hitelbiztosítéki érték aránya megmutatja, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékéhez képest mekkora a maximálisan nyújtható kölcsön.

Hiteldíjak és jutalékok: Az adós által fizetendő, a bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket magukban foglaló díjak és jutalékok, melyekről hitelszerződés, Hirdetmény és Üzletszabályzat rendelkezik.

Hitelfedezeti biztosítás: Váratlan események bekövetkezése esetén nyújt segítséget a hitel törlesztésében.

Jelzálogjog: A fedezetként felajánlott ingatlanra a hitelező biztosítékaként bejegyzett teher. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani.

Jelzáloghitel: Jelzálog (ingatlan) fedezettel nyújtott hitel.

Jelzálog-hitelintézet: Szakosított hitelintézet, amely pénzkölcsönt nyújt Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett, melyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti.

Jövedelem alapú finanszírozás: Olyan ügyfél finanszírozási forma, mikor a kihelyezhető kölcsön összegét elsősorban az ügyfél minősítése és jövedelmi helyzete, másodsorban az ügylet mögé bevont fedezet(ek), vagy az abból számított fedezeti érték határozza meg.

Jövedelemvizsgálat: Az adós és adóstársak fizetőképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztási szokásainak elemzésével készül.

Kamat: az igénybevett hitel után ügyleti kamatot kell fizetni, melyet a bank a havi törlesztőrészlet részeként szed be. A hitel kamata 1 éves kamatperiódusú fix, illetve változó kamatozású lehet. Fix kamatozás esetében előre meghatározott ideig a kamat mértékét nem változtatja a bank.

Kamatbázis: A mindenkori Hirdetményben meghatározott időtartamra jegyzett (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében EURIBOR- t vagy CHF LIBOR- t jelenti.

Kamatfelár: A kamatláb egyik elemét jelenti, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a lízingszerződésben kerül meghatározásra.

Kamatláb: Az adott Kamatperiódusra vonatkozó éves kamatlábat jelenti, a kamatbázis és a kamatfelár összege.

Kamatperiódus: A kamatperiódus az az időtartam, amely időtartam alatt a hitel ügyleti kamatának mértéke nem változik.

Késedelmes jelzáloghitel (Az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozásában): a fel nem mondott és 2012. április 13-án törlesztési késedelemben lévő olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege – devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében annak a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított ellenértéke – a 2012. április 13-án érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó, 60.915 Ft) összegét meghaladja.

Késedelmes deviza jelzáloghitel (Az otthonteremtési támogatásról szóló 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozásában): a fel nem mondott és 2011. szeptember 30-án 90 napot meghaladó törlesztési késedelemben lévő olyan kölcsön, melynek fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra alapított jelzálogjog és amelynek törlesztési késedelemben lévő összege a 2011. szeptember 30-án érvényes minimálbér közterhekkel csökkentett (nettó, 60.600 Ft) összegét eléri.

Késedelmi kamat: A késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár.

Kezelési költség: A banki adminisztrációért felszámított költség, melynek aktuális mértékét a mindenkor hatályos banki Hirdetmény, tartalmazza.

KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR. A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). Az adatküldés kritériuma, ha az adós legalább 90 napja rendelkezik a mindenkori minimálbér összegét elérő hátralékkal. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha az adósság visszafizetésétől számítva 5 év eltelt.

Korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából a) víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, b) központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, c) az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat, d) a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, e) a tető cseréje, felújítása, szigetelése, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 százalékáig

Közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Közjegyzői okirat: A közjegyzői okirat olyan közokirat, mely közjegyző által aláírtan tanúsítja az okiratba foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját, illetve, hogy az okirattal tanúsított adatok és tények a valóságnak megfelelnek. Az okirat lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségvállalását rögzíti, és lehet, hogy maga a kölcsönszerződés kerül közjegyzői okiratba foglalásra.

Közjegyzői díj: A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján közjegyző által megállapított díj és költség.

Lakáscsere hitel: Az OTP Lakáscsere hitelt az eladásra szánt ingatlan fedezete mellett nyújtjuk, igénylésének feltétele, hogy új lakása megvásárlásához a Lakáscsere hitelen kívül Ön bármilyen egyéb OTP Lakáshitelt is igénybe vegyen. Lényege, hogy a tőke és hiteldíj törlesztésére fix, 2 éves türelmi időt adunk, mely alatt Önnek nincs sem tőke-, sem hiteldíj törlesztési kötelezettsége. A hiteldíj az eső 2 évben tőkésítésre kerül.

Lakásépítési támogatás: A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm, rendeletben foglalt feltételek megléte esetén új lakás vásárlásához, vagy építéséhez támogatott személy részére eltartott, illetve vállalt gyermek után nyújtható vissza nem térítendő állami támogatás.

Lakáslízing: Lakáslízing olyan finanszírozási forma, ahol az ingatlan a futamidő lejártával, illetve a hitel maradéktalan kifizetésével kerül a kedvezményezett tulajdonába. Abban az esetben ajánljuk Önnek, ha a legkisebb önrésszel szeretné megvásárolni a lakást. Új lakás finanszírozása esetén a hitelnél olcsóbb, mert a kamatköltség az azonos feltételű hitelhez képest közel 20%-kal kevesebb. Ráadásul bármilyen életkorban, kiegészítő fedezet bevonása nélkül lehetséges szerződni akár a maximális futamidőre is.

Lakástakarékpénztári megtakarítással kombinált, "alacsony törlesztésű" hitel: Az OTP Lakástakarékpénztári szerződés kötésével havonta a szerződésben meghatározott összegű betét befizetéséhez kapcsolódóan a számláján 30%-os (de maximum évi 72.000 Ft-os) állami támogatás kerül jóváírásra. Ha lakás- vagy jelzálog típusú hitele mellé lakástakarék-szerződés kerül megkötésre, az állami támogatás révén havi törlesztési kötelezettsége akár 10-15%-kal is alacsonyabb lehet. (A Lakástakarékkal kombinált szabad felhasználású jelzálog típusú hitelek 2009. július 1-jétől kizárólag 2009. június 30-ig megkötött Lakástakarék szerződésekkel kombinálhatóak.)

Lakástakarék előhitel: Kisebb összegű lakáscélú hiteligények kielégítésére szolgál. Lakástakarék előhitel igénylése esetén a futamidő alatt csak az engedményezett OTP Lakástakarék havi betétösszegét kell megfizetni az ügyfélnek. Lakástakarék Előhitel (Hozam termék) esetén a teljes tartozás lejáratkor a megtakarítási összegből kerül kiegyenlítésre, míg Lakástakarék Előhitel(Hitel termék) esetén a megtakarítási és a Lakástakarék által nyújtott lakáskölcsönből kerül kiegyenlítésre.

Levelezési költség: A levelezési költség minden olyan esetben felszámításra kerül, ha a bank az ügyfél számára kedvezőtlen kamat- költség- és díjváltoztatásokról értesítő leveled küld ki.

Lízingbeadó: Az az intézmény, aki lízingbe adja a lízingtárgyat a lízingbevevőnek .

Lízingbevevő: Az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, aki a lízingbeadóval lízingszerződést köt.

Lízingdíj: A lízingbeadó által kiállított számla/ fizetési értesítő alapján havonta fizetendő díj. A lízingdíj két alapvető részből tevődik össze: tőkerészből és kamatrészből. Nyíltvégű lízingszerződés esetén a lízingdíj ÁFA- t is tartalmaz.

Lízingdíj tőketartozás: Egy adott időpontban: forint lízing esetében a maradványértékkel, törlesztett tőkével és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összeg, deviza lízing és deviza alapú lízing esetében a maradványértékkel és ÁFA- val csökkentett finanszírozott összegnek a bázis árfolyam alapulvételével átszámított deviza összege csökkentve a törlesztett tőkével.

Lízingszerződés: Az a szerződés, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő részére pénzügyi lízingbe adja az adásvételi szerződéssel a lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a lízingbeadó által megvásárolandó lízingtárgyat.

Lízingtárgy: A lízingbevevő által a lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a finanszírozott összeg és az önerő felhasználásával megvásárlásra kerülő ingatlan.

Maradványérték: A vételár meghatározott része, mely sem az önerőnek, sem a finanszírozott összegnek nem része. A maradványérték a futamidő végén, a lízingszerződés megszűnésekor egy összegben (vagy további finanszírozással) kerül megfizetésre a lízingbevevő által.

Megváltozott munkaképességű személy: az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.

Minimálbér: Teljes munkaidőben – azaz heti 40 órában – foglalkoztatott munkavállaló részére személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként adandó, kötelező legkisebb munkabér, melynek összegét jogszabály határozza meg.

Nyílt végű lízingszerződés: A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában van, a lízingbe vevő a futamidő végén (vevőkijelölési jogával élve) a következő változatok között szabadon dönthet: a maradványérték (ha van) megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik; a szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva; nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött. A lízingdíjak tőkerészének ÁFA- ját az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint vissza lehet igényelni, a kamatrészt a számviteli törvény szerint költségként lehet elszámolni. A tőkerész ÁFA- ját a lízingbe vevő részletekben fizeti meg.

Prolongáció: Adott szerződés keretén belül, változatlan kondíciókkal a szerződés szerinti lejárat meghosszabbítása, a törlesztő részlet csökkentése érdekében, amely végrehajtásáért a bank díjat számít fel.

Referencia kamat: Az ügyleti kamat része. Forint alapú piaci Lakás- és forint alapú Jelzáloghitelek esetén értéke a három hónapos BUBOR, euró alapú Lakás- és Jelzáloghitelek esetén a három hónapos EURIBOR. A referencia kamat változása esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat is változik.

Referencia THM: Abban az esetben, amikor a bank a kormányrendelettől eltérő tartalmú konkrét ajánlatot tüntet fel (futamidő és a kölcsönösszeg tekintetében), az adott ajánlat THM értéke mellett a Referencia THM-ben teszi közzé a kormányrendelettel megegyező feltételű THM-et.

Rendelkezésre tartási jutalék: A hitelkeret rendelkezésre tartásának ideje alatt felszámított díjtétel.

Szabad felhasználású lízing: (Visszlízing.) jelenti azon lízingügyletet, ahol az eladó eladja a lízingbeadónak ingatlanját, majd a futamidő során- mint lízingbevevő- a lízingdíjak megfizetésével visszalízingeli, és a végén a tulajdonjog ismét a lízingbevevőé lesz. Lízingbevevő lehet: az ingatlan tulajdonosa, vagy az a személy, aki vele rokoni kapcsolatban áll.

Szakaszos folyósítás: A hitel nem egyösszegű, hanem több részletben (szakaszosan), különböző időpontokban történő folyósítása.

Széljegy: A Földhivatalhoz benyújtott ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett kérelmek tulajdoni lapon széljegyként kerülnek feltüntetésre Tájékoztat a földhivatali eljárás megindulásáról, és jelzi az eljárás sorrendjét (rangsorát).

Szerződéskötési feltételek: A Bank által meghatározott olyan kötelezően előírt, standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsön szerződés megkötése nem történhet meg.

Szerződésmódosítási díj: A kölcsönszerződés feltételeinek módosításáért felszámított díj.

Szolgalmi jog: Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa/birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa/birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

TakarNet: A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a földhivatali adatokat külső felhasználók is elérjék. Ezzel lehetővé vált a Bank számára a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanok nem hiteles tulajdoni lap másolatának elektronikus úton történő letöltése és tárolása. .

Támogatott személy: A magyar állampolgár és az a személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, hontalan, ha ilyen jogállásúnak ismerték el.

Társasház: Akkor lehet alapítani, ha az építendő/meglévő ingatlanban/épületben (épületi ingatlanon a társasházi alapító okiratban meghatározott) műszakilag megosztott, legalább két, vagy egy-egy önálló lakás vagy nem lakás célú helyiség van, és az a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület berendezés, helyiség és lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül. Társasházban a külön tulajdoni illetékességek külön tulajdoni lappal rendelkeznek.

Társasház alapító okirat: Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM): A teljes hiteldíj-mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A teljes hiteldíj-mutató a 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsönök esetében irányadó. A teljes hiteldíj-mutató különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos – kamaton túli egyéb – költségeket is be kell számítania (kezelési költség, értékmegállapítási díj, hitelkeret beállítási jutalék, ügyintézési díj), ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában.

Térképmásolat: Az ingatlan környékét mutató, terepi beazonosítását szolgáló lap. (=Helyszínrajz)

Törlesztés csökkentés: A havi törlesztés csökkentés a Bank felé fizetett törlesztőrészletek részleges csökkentését jelenti, mely kivétel nélkül minden forint és deviza alapú lakás- és jelzálog típusú hitelre vonatkozik.

Törlesztés csökkentés és prolongáció kombinációja: A Bank felé fizetett törlesztőrészlet részleges csökkentése a futamidő egyidejű meghosszabbításával. A futamidő meghosszabbításának hatása a törlesztés csökkentési időt követően jut érvényre a törlesztőrészletben.

Törlesztési biztosítás: A Törlesztési Biztosítás ingatlanfedezetű hitelekhez választható szolgáltatás, melynek keretében a biztosítási csomagtól függően keresőképtelenség, munkanélküliség esetén a Biztosító átvállalja a hitel törlesztését az adós helyett. Haláleset, teljes és végleges rokkantság esetén a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló teljes hiteltartozását visszafizeti a banknak.

Tulajdoni lap: A tulajdoni lap igazolja az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti adatait (terület, helyrajzi szám stb.), a tulajdonjogot és az ingatlannal kapcsolatban bejegyezett egyéb jogokat és terheket.

Tulajdonszerzési jog: A teljes tartozás kiegyenlítését követően, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő vevőkijelölési jogával meghatározott személy vagy szervezet részére a lízingbeadó által engedett tulajdonszerzési jog. A teljes tartozás kiegyenlítését követően, zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő részére a lízingbevevő által engedett tulajdonszerzési jog.

Türelmi idő: A türelmi idő csak a hiteldíjat (kamat és kezelési költség) kell fizetni, az egyenletes tőketörlesztést csak a türelmi idő elteltét követően kell megkezdeni.

Ügyleti kamat: A Lakás- és Jelzálog típusú hitelek kamata, amely két részből áll: a referenciakamatból és a Hitelező által megállapított kamatfelárból. Az alapkamat a forint alapú piaci Lakáshitelek esetén és a forint alapú Jelzálog típusú hitelek esetén a három hónapos BUBOR, euró alapú Lakás- és jelzálog típusú hitelek esetén a három hónapos EURIBOR.

Új lakás: a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedély köteles, vagy b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Üzletszabályzat: Az Üzletszabályzat a Lakás- és Jelzálog típusú hitelről tartalmazza a szerződéses jogviszony szabályait, a konstrukció működésének feltételeit, illetve egyéb tájékoztató információkat.

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítási szerződésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az előre meghatározott jövőbeli esemény bekövetkeztétől függően az eseményből eredő kár esetén a biztosított részére szolgáltatást, azaz kártérítést nyújt, míg a biztosítási szerződést megkötő személy díj fizetésére kötelezi magát.

Vagyonszerzési illeték: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szerint öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10 %. Lakáscélú ingatlan esetében a forgalmi érték az illeték alapja.

Vevő: Vevőnek minősül, aki adásvételi szerződés alapján ellenérték fejében az adásvétel tárgyát képező dolgot átveszi.

Végtörlesztés: Végtörlesztés esetén az adós a teljes fennálló tőke-, kamat-, és esetleges díj tartozását megfizeti, és azzal megszűnik a Bank felé fennálló fizetési kötelezettsége.

Vételár: Az adásvételi szerződésben a lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg.

Zálogjogosult: Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára a jelzálog bejegyzése történik.

Zálogkötelezett: Aki a hitel visszafizetésének biztosítékaként ajánlja fel ingatlanát.

Zárt végű lízingszerződés: A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában marad a futamidő végéig, az utolsó lízingdíj, és a maradványérték (ha van) megfizetését követően a lízingtárgy automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.www.fairplayplusz.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!